Continguts multimèdia

Oferim consultoria, disseny, assessorament i elaboració de continguts multimèdia amb finalitats docents, de recerca i institucionals. Acompanyem al professorat en el disseny, la creació i la millora de materials docents i de recerca.

Tot un catàleg de prestacions pensat per facilitar les tasques de docència i recerca que són pròpies de l’Escola.

 

Projectes relacionats

Suport multimèdia en projectes d'innovació docent
T'expliquem en què hem treballat l'any 2017
Per començar amb seguretat una titulació d'enginyeria
Expertesa multimèdia aplicada a la recerca
Càpsules audiovisuals de Càlcul aplicat a l'Enginyeria Civil