Videoconferència H.323

La videoconferència H.323 és un sistema de comunicació multimèdia interactiu en temps real, que permet mantenir reunions col·lectives amb una relació visual, auditiva i verbal amb qualsevol part del món. Aquest tipus de videoconferència requereix d'un hardware específic que es troba disponible en diferents espais dins de l'Àmbit de Camins. Donada l'alta utilització d'algunes d'aquestes sales, es recomana reservar les sales amb prou antelació i amb l'objectiu de poder realitzar les proves prèvies.

En cas que es desitgi gravar la reunió, caldrà que les persones que hi participin signin la corresponent autorització.

Atenció

Actualment les sales de videoconferència nostre àmbit funcionen a través d'internet (protocol IP), en cap cas, serà possible realitzar videoconferències basades en RDSI.

Sales equipades amb sistemes de videoconferència

Sala C1-002

Aquesta sala està equipada amb un equip de videoconferència multipunt.

 • Polycom VSX7000e IP
 • Polycom PowerCam
 • Micròfon Polycom VSX (3 unitats)
 • Càmera Sony EVI D70P
 • Epson Projector EB-85H
 • Epson Projector EMP-83H EEB
 • Samsung Digital Presenter SDP‐850XD

Podeu trobar més informació sobre l'espai a la pàgina web de l'Escola de Camins.

Aula A2-203

Aquesta sala està equipada amb un equip de videoconferència multipunt.

 • Polycom VSX7000e IP
 • Polycom PowerCam 
 • Polycom Microphone Array
 • Polycom Microphone VSX Ceiling
 • Polycom PowerCam Plus
 • Epson Projector 460i
 • Epson Projector 460
 • Extron Touch Panel TLP 700MV
 • Panasonic LCD Television TH42LRG20E
 • Samsung Digital Presenter SDP‐850XD

Podeu trobar més informació sobre l'espai a la pàgina web del Campus Nord.

Col·lectiu que hi pot accedir 
Suport 

Per sol·licitar suport cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

Enllaç (compatibilitat amb servei deprecated) 
https://caminstech.upc.edu/ca/producte/videoconferencia-h323