Videoconferència USB basada en ordinadors d'escriptori

La videoconferència utilitzant ordinadors d'escriptori (al contrari que la videoconferència basada en H.323) es basa en la utilització d'ordinadors personals i programaris com per exemple Skype, Google Hangouts, Adobe Connect...

Aquest tipus de videconferència no requereix maquinari especial i per tant és adequada per realitzar-se des de l'ordinador personal o des de sales sense cap equipament especial. En tot cas, sempre és necessària la utilització de càmera web, micròfon i auriculars.

Hi ha casos en què hi participen diverses persones des de la mateixa sala o simplement la persona no disposa del maquinari necessari. En aquest cas, us donem la possibilitat d'utilitzar l'equipament que posem a la vostra disposició en modalitat de préstec.

Actualment, amb la col·laboració de Serveis Informàtics del Campus de Terrassa, oferim la possibilitat d'utilitzar el sistema de webconference Adobe Connect. Si hi esteu interessants, poseu-vos en contacte amb CaminsTECH.

 

Equipament per a usuaris individuals

En cas de tractar-se d'una videoconferència amb una única persona a la sala oferim un paquet bàsic amb tots els elements necessaris.

  • Càmera web Logitech C170
  • Auriculars/micròfon Trust HS-2100
 

Equipament per a sales petites (fins a 6 persones)

En cas de tractar-se d'una reunió a més persones que no permet utilitzar un maquinari bàsic, oferim la possibilitat d'utilitzar una càmera Logitech BCC950. Aquesta càmera està pensada per donar suport a reunions amb múltiples persones a la mateixa sala. Aquest dispositiu inclou la càmera web, el micròfon i l'altaveu.

  • Càmera web Logitech BCC950
 

Equipament per a sales mitjanes (fins a 15 persones)

En cas de tractar-se d'una sala de més de 6 persones oferim la possibilitat d'utilitzar el sistema Logitech GROUP. Aquest sistema està pensat per donar suport a reunions en sales mitjanes. Aquest dispositiu inclou la càmera web, diversos micròfons i l'altaveu.

  • Càmera web Logitech GROUP
 
Condicions d'ús 

El servei funciona en règim d'autoservei. Caldrà reservar-lo prèviament posant-se en contacte amb CaminsTECH. La reserva s'efectuarà sobre un període concret per tal de permetre la utlització del servei per part d'altres usuaris. A fi d'evitar problemes de gestió, l'usuari es compromet a complir el període de reserva.

L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

Col·lectiu que hi pot accedir 
Suport 

Per sol·licitar suport cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

Enllaç (compatibilitat amb servei deprecated) 
https://caminstech.upc.edu/ca/producte/videoconferencia-pc