Clúster de virtualització del grup GIES

El grup de recerca GIES – Geofísica i Enginyeria Sísmica disposa d’un servei de computació en màquines virtuals per a tasques de càlcul i simulació en la seva recerca.

Aquest servei està implementat en un clúster de virtualització, amb dos nodes que, entre ells, posen a disposició els següents recursos de computació:

 • Processadors: 40 vCPUs, 12 cores de Intel Xeon CPU E6545 a 2.40Ghz i 28 cores de Intel Xeon E5-2660 a 2.00 GHz.
 • Memòria: 128 Gb de RAM
 • Emmagatzemament: 7.2 Tb de disc dur

A sobre d’aquest hardware s’ha implementat un sistema de virtualització, que permet crear tantes màquines virtuals per a ús individual com el sistema suporti. El servei consisteix en proporcionar màquines virtuals preconfigurades que s’adaptin a les necessitats de càlcul de cada persona. Un cop proporcionada, l’usuari passa a ser administrador de la seva màquina i pot instal·lar i adaptar el software al que ell necessiti.

S’han definit 4 tipus de màquines virtuals que es poden sol·licitar amb aquest servei, en funció de les seves capacitats hardware (mida):

 • Small (S): màquina amb 2 processadors virtuals, 4 Gb de memòria RAM i 100 Gb d’espai al disc dur.
 • Medium (M): màquina amb 4 processadors virtuals, 8 Gb de memòria RAM i 250 Gb d’espai al disc dur.
 • Large (L): màquina amb 8 processadors virtuals, 16 Gb de memòria RAM i 500 Gb d’espai al disc dur.
 • Ad-Hoc (X): per a necessitats especials, i en funció dels recursos disponibles es poden crear màquines amb més recursos.

Per a cada tipus de màquina, s’han definit dues configuracions de software diferents:

 • Imatge Windows: equipada amb Windows 10 Enterprise de 64 bits en anglès, amb el software ofimàtic habitual que es posen en les distribucions de les estacions de treball CaminsWS. Es pot connectar al DominiCamins per tal de poder accedir als recursos de xarxa disponibles per a les estacions de treball connectades a aquest domini.
 • Imatge Linux: equipada amb Ubuntu Linux Desktop 16.04.1 LTS i el software habitual de la distribució.

En qualsevol de les dues configuracions de hardware, l’usuari disposarà de privilegis per instal·lar software i administrar la seva màquina. Així doncs, l’usuari serà el màxim responsable del que pugui passar a la màquina.

Quant al temps de vida de la màquina, s’han definit 4 opcions:

 • 2 mesos: per a màquines de mida S, M, L o X.
 • 6 mesos: per a màquines S o M.
 • 1 any: per a màquines de mida S.
 • 2 anys: per a màquines de mida S.

Aquests terminis seran renovables. Quant el termini estigui a prop d’exhaurir-se, la Unitat de Serveis TIC es posarà en contacte amb l’usuari per veure si s’ha de renovar. En cas de no rebre resposta en aquest sentit, es procedirà a eliminar la màquina virtual (i tot el seu contingut).

Quant a l’accés a aquestes màquines, estaran connectades a la xarxa privada UPC, que és una xarxa accessible directament des de qualsevol punt de la UPC, tant per la xarxa de cable com per la xarxa sense fils. L’accés des d’ubicacions remotes serà possible fent servir el servei UPCLink d’accés remot a la xarxa UPC (veure més informació als enllaços relacionats). El rang d’adreces IP on estaran les màquines serà el 10.5.93.0, i no se n’assignarà nom de domini.

Les connexions a les màquines es faran en funció del sistema operatiu, però habitualment seran:

 • Màquines amb Windows a través de la connexió a escriptori remot (Remote Desktop Connection), fent servir l’adreça IP de la màquina, i les credencias d’usuari.
 • Màquines amb Linux habitualment a través de terminal segur SSH. Si es necessita accés gràfic al terminal es pot fer servir la tecnologia X11 forwarding over SSH.

Condicions d'ús 

Qualsevol membre del grup de recerca GIES – Geofísica i Enginyeria Sísmica pot demanar la creació de màquines virtuals en la infraestructura de virtualització, tant per a ells, com per a personal vinculat amb ells.

A nivell de seguretat, aquestes màquines es tracten com a estacions de treball personals de l’àmbit Camins, amb el que qualsevol acció que es faci des de la màquina serà responsabilitat de l’usuari.

Per tasques de manteniment de la infraestructura particular o de la resta de infraestructures que donen servei a la mateixa, la Unitat de Serveis TIC ens reservem la capacitat de planificar aturades de servei de durada determinada. Així serà especialment en els mesos d’agost, quan hi ha talls de servei planificats per tasques de manteniment del Campus.

Els responsables del grup de recerca poden demanar la revocació d’accés al sistema als usuaris en qualsevol moment. Es reserva, a més, la disponibilitat de la infraestructura per als responsables de grup si es necessita per a dur a terme tasques de computació intensiva durant períodes determinats.

L’usuari serà l’últim responsable del bon ús del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o revocar l’accés a l’usuari sense previ avís.

 

Sol·licitar el servei 

Qualsevol membre del grup de recerca GIES – Geofísica i Enginyeria Sísmica pot sol·licitar l’ús d’aquest servei per a ell o per a un estudiant que col·labori amb el grup.

Totes les sol·licituds s’hauran de fer a través de la Unitat de Serveis TIC de la UTGAC, pels canals habituals, tot i que el més eficient es fer-ho a telemàticament a través del Gestor de Serveis TIC. A la sol·licitud cal indicar:

 • Nom del sol·licitant i, si no es membre del grup GIES, nom de la persona del grup que ha d’autoritzar l’accés.
 • Mida de la màquina sol·licitada.
 • Configuració de software. Cas que sigui Windows, especificar si ha de connectar-se a DominiCamins per accedir als recursos en xarxa del domini.
 • Durada de la màquina.
 • Dades de contacte.

Un cop la màquina estigui activada, es donaran les següents dades a l’usuari:

 • Adreça IP de la màquina.
 • Tipus d’accés habilitat: generalment serà Escriptori Remot per a Windows i SSH per a Linux.
 • Credencials d’usuari amb permisos d’administració. En el cas de ser una màquina connectada al DominCamins, aquestes seran les credencials del compte @UPC.edu.

Suport 

Per sol·licitar suport cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.