Càpsules MediaTIC

Creació àgil de vídeos docents de qualitat.
MediaTIC és un servei de creació de continguts multimèdia principalment orientat a la docència. Aquests continguts es publiquen en vídeos de curta durada adequats tant per a l'ensenyament presencial com no presencial. 

Funcionament del servei MediaTIC

El servei MediaTIC combina en un únic espai la visualització simultània de dos fluxos de vídeo. El primer mostra el ponent mentre que l'altre mostra una presentació, la utilització d'un programari, la navegació per Internet, etc.
 
El servei inclou la gravació, edició, publicació i distribució de la càpsula d'aprenentatge en els formats necessaris pels entorns virtuals com Atenea o CaminsOpenCourseware, etc.  En cas que s'autoritzi la distribució pública del producte creat, aquest es publicarà al portal Media Camins i Canal Youtube de l'Escola de Camins.
 
Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual del producte realitzat correspon a la persona que apareix a la gravació. Aquesta persona podrà decidir el nivell difusió de la imatge. En qualsevol cas, les persones que participin a la gravació hauran de signar la corresponent autorització.