Clúster de virtualització del grup GIES

El grup de recerca GIES – Geofísica i Enginyeria Sísmica disposa d’un servei de computació en màquines virtuals per a tasques de càlcul i simulació en la seva recerca.

Aquest servei està implementat en un clúster de virtualització, amb dos nodes que, entre ells, posen a disposició els següents recursos de computació:

 • Processadors: 40 vCPUs, 12 cores de Intel Xeon CPU E6545 a 2.40Ghz i 28 cores de Intel Xeon E5-2660 a 2.00 GHz.
 • Memòria: 128 Gb de RAM
 • Emmagatzemament: 7.2 Tb de disc dur

A sobre d’aquest hardware s’ha implementat un sistema de virtualització, que permet crear tantes màquines virtuals per a ús individual com el sistema suporti. El servei consisteix en proporcionar màquines virtuals preconfigurades que s’adaptin a les necessitats de càlcul de cada persona. Un cop proporcionada, l’usuari passa a ser administrador de la seva màquina i pot instal·lar i adaptar el software al que ell necessiti.

S’han definit 4 tipus de màquines virtuals que es poden sol·licitar amb aquest servei, en funció de les seves capacitats hardware (mida):

 • Small (S): màquina amb 2 processadors virtuals, 4 Gb de memòria RAM i 100 Gb d’espai al disc dur.
 • Medium (M): màquina amb 4 processadors virtuals, 8 Gb de memòria RAM i 250 Gb d’espai al disc dur.
 • Large (L): màquina amb 8 processadors virtuals, 16 Gb de memòria RAM i 500 Gb d’espai al disc dur.
 • Ad-Hoc (X): per a necessitats especials, i en funció dels recursos disponibles es poden crear màquines amb més recursos.

Per a cada tipus de màquina, s’han definit dues configuracions de software diferents:

 • Imatge Windows: equipada amb Windows 10 Enterprise de 64 bits en anglès, amb el software ofimàtic habitual que es posen en les distribucions de les estacions de treball CaminsWS. Es pot connectar al DominiCamins per tal de poder accedir als recursos de xarxa disponibles per a les estacions de treball connectades a aquest domini.
 • Imatge Linux: equipada amb Ubuntu Linux Desktop 16.04.1 LTS i el software habitual de la distribució.

En qualsevol de les dues configuracions de hardware, l’usuari disposarà de privilegis per instal·lar software i administrar la seva màquina. Així doncs, l’usuari serà el màxim responsable del que pugui passar a la màquina.

Quant al temps de vida de la màquina, s’han definit 4 opcions:

 • 2 mesos: per a màquines de mida S, M, L o X.
 • 6 mesos: per a màquines S o M.
 • 1 any: per a màquines de mida S.
 • 2 anys: per a màquines de mida S.

Aquests terminis seran renovables. Quant el termini estigui a prop d’exhaurir-se, la Unitat de Serveis TIC es posarà en contacte amb l’usuari per veure si s’ha de renovar. En cas de no rebre resposta en aquest sentit, es procedirà a eliminar la màquina virtual (i tot el seu contingut).

Quant a l’accés a aquestes màquines, estaran connectades a la xarxa privada UPC, que és una xarxa accessible directament des de qualsevol punt de la UPC, tant per la xarxa de cable com per la xarxa sense fils. L’accés des d’ubicacions remotes serà possible fent servir el servei UPCLink d’accés remot a la xarxa UPC (veure més informació als enllaços relacionats). El rang d’adreces IP on estaran les màquines serà el 10.5.93.0, i no se n’assignarà nom de domini.

Les connexions a les màquines es faran en funció del sistema operatiu, però habitualment seran:

 • Màquines amb Windows a través de la connexió a escriptori remot (Remote Desktop Connection), fent servir l’adreça IP de la màquina, i les credencias d’usuari.
 • Màquines amb Linux habitualment a través de terminal segur SSH. Si es necessita accés gràfic al terminal es pot fer servir la tecnologia X11 forwarding over SSH.
Col·lectiu 
Estudiants
PDI
PAS
Suport 

Para solicitar soporte es necesario ponerse en contacto con CaminsTECH.