FAQ - Tesla

Per a iniciar l'equip de la feina des de casa podeu utilitzar el servei TESLA.

Abans d'accedir al servei heu de tenir en compte que, si sou personal PDI, heu hagut de sol·licitar accés al servei amb anterioritat, contactant amb els Serveis TIC de la UTGAC.
En el cas del PAS, l'accés al servei ja el teniu habilitat per defecte.
 

Per tal d'iniciar el vostre equip de treball i realitzar-hi una connexió cal seguir el següent procediment:

1. Connectar a UPCLink (en el cas que estigueu fora de la UPC)
2. Obrir un navegador i anar a https://tesla.fib.upc.edu
3. Autenticar-vos amb la vostra credencial UPC (nom.cognom)
4. A continuació se us mostrarà(n) el(s) vostre(s) equip(s), i podreu clicar sobre el corresponent botó verd per tal d'iniciar-lo.
5. Haureu d'esperar-vos 2-3 minuts per tal que l'equip s'iniciï completament.
6. Per acabar, ja podreu obrir una connexió remota (aplicació Remote Desktop) cap a la IP del nostre equip (l'adreça IP del vostre equip la podeu veure en el mateix portal https://tesla.fib.upc.edu).

Si després de seguir aquest procediment no sou capaços de realitzar la connexió, possiblement el vostre equip tingui algun problema en la configuració de xarxa (cal tenir habilitat el servei WakeOnLan). Contacteu amb els Serveis TIC de la UTGAC.

La millor manera de reiniciar el vostre equip de la feina és fer-ho a través del mateix sistema operatiu, des d'una connexió d'escriptori remot (aplicació RemoteDesktop).

Alternativament, si el vostre equip és un Windows, podeu enviar l'ordre de reinici des del portal TESLA, prement el botó groc de l'equip en qüestió.

Recordeu que un cop fet el reinici haureu d'esperar 2-3 minuts abans de tornar a establir una connexió d'escriptori remot (aplicació RemoteDesktop), deixant així que l'equip es torni a iniciar completament.

La millor manera d'apagar el vostre equip de la feina és fer-ho a través del mateix sistema operatiu, des d'una connexió remota, seguint el procediment habitual d'apagada.

Alternativament, si el vostre equip és un Windows, podeu utilitzar el portal TESLA, prement el botó vermell de l'equip en qüestió.

El vostre equip de la feina ja es troba encès i per aquest motiu TESLA us ha desactivat el botó verd.
Si no aconseguiu fer una connexió remota (aplicació Remote Desktop en el cas de Windows) possiblement el vostre equip tingui algun problema de xarxa.
Contacteu amb els Serveis TIC de la UTGAC.

En el cas del PDI, cal sol·licitar prèviament l'accés al servei TESLA, contactant amb els Serveis TIC de la UTGAC.

En el cas del PAS, el servei està habilitat per defecte i se us assigna l'equip que consta a l'inventari. Si no veieu el vostre equip, contacteu amb els Serveis TIC de la UTGAC.