Blog impressió 3D

27/02/2017
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 4 hores 56 minuts
Motivació: Recerca/Docent
Responsable: Rolando Chacón

Petit personatge camioner que se sol dur a fires de divulgació.

13/01/2017
Máté Szedlák

Temps de fabricació: 85 hores 3 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

Treball presentat per un estudiant d’Erasmus titulat: “Real time model updating anaylsis in trusses using digital fabrication”.

21/05/2015
Joan Morató / Zheyu Zhou

Temps de fabricació: 26 hores 49 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

Una de les primeres proves en l'ús de sensors, BIM i impressió 3D.

30/10/2014
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 17 hores 11 minuts
Motivació: Docent
Responsable: Rolando Chacón

Primera prova feta a la impressora. Es tractava de generar un petit suport per a una estructura experimental desenvolupada a Camins Makers.