Desenvolupament de projectes

Planificació i desenvolupament de projectes

Participem i donem suport en les diferents fases d’un projecte de recerca específic en el marc de l’enginyeria de camins, tant en tecnologia, metodologia i definició com en la participació de tècnics.

Hem classificat els serveis oferts segon les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte:

Planificació

 • Definir i avaluar els aspectes tècnics d’un projecte de recerca.
 • Participar i/o elaborar propostes per sol·licitar ajuts, presentació a convocatòries, etc.
 • Buscar socis potencials per projectes de col·laboració i multidisciplinaris.

Inici

 • Suport en la contractació de personal tècnic en el marc del projecte.
 • La coordinació amb els proveïdors de TI.
 • Capacitació tècnica a mida en l'ús de la tecnologia, sistemes de software i altres eines.
 • Preparació de l’entorn pel desenvolupament del projecte.
 • Accés a les instal·lacions de xarxa, computació d'alt rendiment, serveis en el núvol, programari, etc.

Desenvolupament

 • Suport a consultes tecnològiques.
 • Provisió i administració de l’entorn tecnològic.
 • Suport a la col·laboració entre l'equip del projecte: eines de col·laboració, videoconferències, ...

Finalització

 • Suport per l'anàlisi de dades, visualització i publicació.
 • Elaborar material gràfic i multimèdia per la difusió dels resultats.

Continuïtat

 • Disposar del know-how del projecte ens permet mantenir el projecte viu i garantir-ne la seva continuïtat en el temps.

Aquests serveis es poden fer servir de forma individual o com un servei més global que cobreix varis aspectes del procés de recerca.

Podeu contactar amb nosaltres a fi de parlar de les necessitats específiques i de les possibilitats de col·laboració, especialment amb anterioritat a la presentació de propostes de finançament de projectes.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.