Consultoria de projectes

Com aplicar tecnologia i innovació en la recerca

Oferim un servei de consultoria, en el marc d'un projecte de recerca, en tots aquells aspectes relacionats amb la tecnologia i la innovació.

Col·laborem amb els investigadors dels grups de recerca del nostre àmbit que puguin estar interessats, coneixent i avaluant els seus requeriments a fi d'identificar les millors solucions que posteriorment es poden posar a la pràctica en projectes específics. Aquesta consultoria comprèn des d'anàlisi, disseny i suport en l'adquisició de recursos hardware i software específics per un projecte, fins a proporcionar suport a la gestió del projecte.

El resultat d'aquest servei de consultoria ens permetrà:

  • Conèixer, promoure i canalitzar les necessitats de recerca globals per coordinar i optimitzar personal, recursos i infraestructures de recerca per ser més eficients i sostenibles.
  • Aglutinar projectes per tal de compartir recursos.
  • Innovació en tecnologies per la recerca.
  • Treballar amb estreta col·laboració amb el personal docent i investigador dels diferents grups de recerca de l’Escola.
  • Explorar noves oportunitats de col·laboració i construir comunitat.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.