Què fem

Tecnologia i innovació aplicada a l'Enginyeria de Camins

Oferim serveis basats en la millora continua a través de la innovació i la col·laboració amb totes les persones implicades. Apliquem un conjunt de bones pràctiques (ITIL) i metodologies àgils que ens ajuden en el treball en equip.

Docència i aprenentatge

Oferim entorns i serveis TIC especialment adaptats als estudis en Enginyeria de Camins, que inclouen des de la creació de materials docents fins al desenvolupament d'eines de suport als processos de planificació, desenvolupament, avaluació i seguiment de la docència.

Col·laborem amb la recerca

En l'àmbit de la recerca volem proporcionar als investigadors uns serveis i un entorn tecnològic que faciliti i potenciï la seva recerca. Aquests serveis van des de la consultoria i la gestió de projectes, a l'administració d'entorns de computació d'alt rendiment amb software específic per la recerca aplicada en diferents àmbits de l'Enginyeria de Camins.

Serveis corporatius

Millorem l'eficiència i l'eficàcia dels processos de suport a la docència i a la recerca del nostre àmbit mitjançant l'optimització i l'automatització.

Coneixement

Fruit del compromís amb la innovació, posem la nostra experiència i coneixements específics a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general.