Entorn de treball

Eines i serveis per a l'entorn de treball

Oferim diferents eines i serveis orientats a les estacions de treball del personal de gestió, docència i recerca, així com l'accés a entorns de treball remots amb la configuració i el programari necessari per a la docència de l'Escola de Camins.