CaminsBROKER

Servei de connexió remota als ordinadors de les aules informàtiques

CaminsBROKER és un servei de connexió remota als ordinadors de les aules informàtiques de l'Escola de Camins.

Aquest servei permet conectar-se els ordinadors de les Aules i laboratoris TIC de l'Escola des d'una ubicació remota (ordinador/portàtil amb accés a Internet) i utilitzar tot el programari de docència que hi ha instal·lat a les aules informàtiques. CaminsBROKER és una solució d'accés remot als ordinadors, per tant, el programari s'executa a l'ordinador remot de l'aula de manera independent al dispositiu des d'on es fa la connexió. CaminsBROKER està basat en el sistema desenvolupat per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).

FAQ de CaminsBROKER    English version

Accés al servei

 1. Connectar a UPClink (en el cas que estigueu fora de la UPC)
 2. Accedir al servei des del Portal Camins a l'opció CaminsBROKER

Característiques del servei

 • Identificació amb les credencials (usuari i contrasenya) de la UPC (nom.cognom).
 • Connexió des de xarxes fora de la UPC a través d'UPClink (la VPN de la UPC).
 • 75 ordinadors de les aules informàtiques del B1-002 i D1-101 disponibles per connexió amb escriptori remot.
 • Disponibilitat de tot el programari docent instal·lat a les aules informàtiques.
 • Accés a la carpeta personal (P:) del servei CaminsAULES.
 • Es permet instal·lar programes a l'ordinador sempre que aquests no requereixin reiniciar l'equip per la seva instal·lació (es borrarien en reiniciar l'ordinador).

Condicions d’ús del servei*

 • Un cop finalitzada una sessió, qualsevol informació emmagatzemada fora de la unitat personal (P:) es perdrà.
 • Per tal de garantir el bon funcionament de la connexió a l'escriptori remot és necessari disposar d'una connexió a Internet amb una velocitat mínima de 100Mbps.
 • Cal apagar el sistema operatiu de l'ordinador un cop hem acabat d'utilitzar-lo (Windows Start--> Power --> Shutdown).

Col·lectiu que hi pot accedir

 • Estudiants
 • PDI

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.