Innovació

Apliquem coneixement, habilitats, eines i tècniques per crear solucions innovadores
Assumim la innovació com un tret identitari i transversal present a totes les nostres activitats i l'apliquem en el disseny de nous serveis, desenvolupament de solucions i millora dels processos.

Innovació docent

  • Acompanyem als professors i investigadors en l'ús de tecnologies educatives.
  • Oferim suport tecnològic en l’elaboració i definició de projectes d’innovació docent.
  • Analitzem i dissenyem eines específiques i innovadores.
  • Facilitem el treball en equip a l'aula mitjançant la utilització d'eines col·laboratives.
  • Produïm i donem visibilitat a materials docents multimèdia i recursos didàctics de suport digital