Continguts multimèdia

Serveis de la unitat multimèdia

Oferim consultoria, disseny, assessorament i elaboració de continguts multimèdia amb finalitats docents, de recerca i institucionals. Acompanyem al professorat en el disseny, la creació i la millora de materials docents i de recerca.

Tot un catàleg de prestacions pensat per facilitar les tasques de docència i recerca que són pròpies de l’Escola.

 

Projectes relacionats

Suport multimèdia en projectes d'innovació docent
Per començar amb seguretat una titulació d'enginyeria
Expertesa multimèdia aplicada a la recerca
Càpsules audiovisuals de Càlcul aplicat a l'Enginyeria Civil
Creació de càpsules audiovisuals de coneixement