Implementació del projecte «MediaTIC Camins»

Creació de càpsules audiovisuals de coneixement

Projecte emmarcat en l’àmbit de la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial i l’autoaprenentatge.

El projecte va donar lloc a la creació d’un servei orientat al professorat, anomenat MediaTIC Camins al juny de 2011, en el marc d’un projecte d’innovació docent per la creació de continguts educatius de qualitat lligat a la implantació dels nous graus.

El sistema permet crear material multimèdia, en format càpsules d'aprenentatge en format vídeo amb una durada aproximada d’entre 5 i 10 minuts, que combina en un únic espai l'execució simultània de dos vídeos. Normalment l'un mostra el professor realitzant l'explicació corresponent, mentre l'altre projecta allò que el professor desitja: una presentació de PowerPoint, l'explicació d'un programari instal.lat a l'ordinador, la manipulació de determinats objectes, entre d’altres possibilitats.

Les  capsules s’integren fàcilment a les diferents plataformes a l’abast del professorat.  A nivell de centre, es troben allotjades  i classificades en el portal audiovisual propi, Media.Camins. També es publiquen en el CaminsOpenCourseWare com a material associat l’organització de l’assignatura en sessions, de manera que es dona una visió global  de tot el procés d’aprenentatge de cara a l’estudiant.

Un tret destacable, es que permet la reutilització de càpsules a vàries assignatures. Moltes càpsules es generen descontextualitzades i adquireixen sentit segons l’assignatura.

A nivell tècnic, el servei MediaTIC Camins està format per un plató de gravació que es troba situat en l’Aula A2-S101 i que disposa dels mitjans tècnics necessaris en àudio, vídeo, il∙luminació i sonorització per a la gravació d’aquests recursos

Teniu  les instal·lacions, la tecnologia i personal tècnic a la vostra disposició.

 

En funcionament des de Juny 2011
M. Àngels Puigví Burniol
Rosa Estela Carbonell