Blog impressió 3D

13/05/2022
Pol Baños Castelló

Temps de fabricació: 8 dies 17 hores 40 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Alberto García González

Es fa la impressió de l'illa de La Palma (Canàries) a una escala 1/1906600 aproximadament. Per tal d’implementar-lo amb el SandBox de la UPC, com a part del Treball Final de Grau.

23/12/2021
David Alejandro Encalada López/Raúl Giménez

Temps de fabricació: 317 hores 31 minuts
Motivació: Recerca
Responsable: Pere Prat, Alberto Ledesma

L'objecte de l'estudi consisteix en l'esquerdament per dessecació a sòls compactats.

15/10/2021
Mario Fernández

Temps de fabricació: 18 hores 17 minuts
Motivació: Docent
Responsable: Mario Fernández

Material docent complementari en les assignatures de Geometria descriptiva i Tècniques de Representació. Temes de políedres.

11/01/2021
Carlos Ramonell

Temps de fabricació: 356 hores 33 minuts
Motivació: Recerca/Docent
Responsable: Rolando Chacón

El projecte de las MATES al STEAM és un projecte d’innovació docent desenvolupat a l’Escola durant l’any 2020.

20/10/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 2 dies 4 hores 41 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Juan Pomares

Instal·lació per a calcular el buidat d’un dipòsit en el temps.

03/03/2020
Carlos Martin, Sergi Boned

Temps de fabricació: 3 hores 45 minuts
Motivació: Recerca/Docent
Responsable: Rolando Chacón, Maria Rosa Estela

El projecte de las MATES al STEAM és un projecte d’innovació docent desenvolupat a l’Escola durant l’any 2020.

05/02/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 2 dies 21 hores 49 minuts
Motivació: Docent
Responsable: José Turmo

La idea és poder mostrar amb models senzills les dues tecnologies de pretesat existents, pretesat amb armadures preteses i pretesat amb armadures postteses.

24/01/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 20 hores 56 minuts
Motivació: Docent
Responsable: José Turmo

La idea és poder mostrar amb models senzills la importància de les tensions tangencials en la rigidesa de les estructures.

27/06/2019
Seyedmilad Komarizadehasl

Temps de fabricació: 41 minuts
Motivació: Generació d’eines de laboratori a mida per recerca i/o per treballs acadèmics
Responsable: José Turmo

L’element imprès serveix per fixar i immobilitzar diferents tipus de dispositius (transductors de desplaçament, clinòmetres, acceleròmetres), es fa servir per la realització d’una campanya per estu

19/06/2019
Rolando Chacón / Raúl Giménez

Temps de fabricació: 22 hores 55 minuts
Motivació: Recerca
Responsable: Esther Real Saladrigas

Els assajos de pòrtics en acer inoxidable fets a l’Escola de Camins són els primers que es van fer a nivell mundial.