De las MATES al STEAM

dilluns, 11 gener, 2021
Carlos Ramonell
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
24,47 cm (alt) x 29,9 cm (ample) x 20,0 cm (fons)

Temps de fabricació: 
356 hores 33 minuts

Motivació: 
Recerca/Docent

Responsable: 

 

El projecte de las MATES al STEAM és un projecte d’innovació docent desenvolupat a l’Escola durant l’any 2020. Inclou el desenvolupament de geometries a partir de conceptes matemàtics però també, inclou el desenvolupament d’un petit artefacte de mesura de geometries. Aquest maquinari es autònom i versàtil i pot utilitzar-se en diverses actuacions a l’Escola, des de recerca, classes i activitats de divulgació.

Es tracta d’un model reduït de TLS. Aquesta peça esta dissenyada per allotjar sensors (acceleròmetre, sensors inercials i làser) així com servo motors i microcontroladors. La peça esta absolutament vinculada a eines digitals per veure el seu comportament i resultats.

Per fer el model s’han utilitzat varies peces enganxades.

Resum de les peces i temps de fabricació:

 • Encastament 1: 1,5 cm (alt) x 2,1 cm (ample) x 2,1 cm (fons). 40 minuts
 • Encastament 2: 0,85 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 2,1 cm (fons). 1 hora 17 minuts
 • Caixa 1: 3,0 cm (alt) x 12,0 cm (ample) x 5,0 cm (fons). 13 hores 23 minuts
 • Caixa 2: 3,0 cm (alt) x 12,0 cm (ample) x 5,0 cm (fons). 2 hores 34 minuts
 • Caixa 3: 0,70 cm (alt) x 12,0 cm (ample) x 5,0 cm (fons). 4 hores 17 minuts
 • Estructura superior 1 connexió 1: 3,50 cm (alt) x 21,40 cm (ample) x 9,87 cm (fons). 12 hores 52 minuts
 • Estructura superior 1 connexió 2: 3,50 cm (alt) x 21,41 cm (ample) x 10,15 cm (fons). 9 hores 40 minuts
 • Estructura superior 2: 4,5 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 15,4 cm (fons). 1 dia 4 hores  32 minuts
 • Estructura superior 3: 6,4 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 15,4 cm (fons). 1 dia 16 hores  6 minuts
 • Estructura superior 4: 5,0 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 15,4 cm (fons). 5 hores  56 minuts
 • Estructura superior 5: 0,5 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 6,8 cm (fons). 2 hores  57 minuts
 • Estructura superior 6: 4 cm (alt) x 8,0 cm (ample) x 8,6 cm (fons). 8 hores  27 minuts
 • Estructura inferior 1: 0,5 cm (alt) x 22,6 cm (ample) x 11,3 cm (fons). 8 hores 42 minuts
 • Estructura inferior 2 connexió 1: 4,6 cm (alt) x 26,0 cm (ample) x 15,52 cm (fons). 2 dies 20 hores 9 minuts
 • Estructura inferior 2 connexió 2: 4,6 cm (alt) x 25,5 cm (ample) x 10,43 cm (fons). 1 dia 2 hores 37 minuts
 • Estructura inferior 3 connexió 1: 5,25 cm (alt) x 26,0 cm (ample) x 15,52 cm (fons). 1 dia 14 hores 59 minuts
 • Estructura inferior 3 connexió 2: 5,25 cm (alt) x 25,5 cm (ample) x 10,43 cm (fons). 1 dia 4 hores 47 minuts
 • Estructura inferior 4: 3,25 cm (alt) x 18,0 cm (ample) x 18,0 cm (fons). 1 dia 9 hores 48 minuts
 • Estructura inferior 5: 2,0 cm (alt) x 18,0 cm (ample) x 18,0 cm (fons). 20 hores 50 minuts