Serveis per al PDI

Serveis disponibles per al PDI en docència, recerca i multimèdia.

Entorn de treball

Servei CaminsWS. Configuració d'estació de treball PDI/PAS de Camins.

 

 

TurnItOn. Sistema de gestió de l’estat d’energia de les màquines de l'entorn de treball.

 

https://turniton.upc.edu/

 

Treballa en remot. Eines per al teletreball:

 

 

Compte personal d'usuari. Credencials d'accés als sistemes i serveis de Camins.

 

 

Emmagatzemament de dades. Espai de disc personal i per a grups amb còpia de seguretat.

 

CaminsFILES: espai de disc en carpetes compartides.

 

 

CaminsFILES web: accés remot a l'espai personal (P:) i a les carpetes de grup des d'una pàgina web.

 

https://files.caminstech.upc.edu

 

CaminsDRIVE: espai de disc en el núvol.

 

https://drive.caminstech.upc.edu/

 

 

Recursos per a la docència

Aules informàtiques i laboratoris TIC. Aules informàtiques especialment configurades per a la docència en l'àmbit de l'Enginyeria Civil: A2-S111, A2-S112, B1-002, B2-101 i D1-101.

 

 

Programari per a la docència: programes necessaris per a les vostres activitats lectives disponibles als ordinadors de les aules informàtiques, així com des dels serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP.

 

 

 

CaminsBROKER: connexió remota als ordinadors de les aules informàtiques (disponibles nits i caps de setmana).

 

https://portal.camins.upc.edu/caminsbroker

 

CaminsDESKTOP: connexió remota a un escriptori virtual (disponible 24 hores al dia).

 

https://caminsdesktop.upc.edu

 

CaminsAULES: accés remot a l'espai personal (P:) des d'una pàgina web.

 

https://caminsaules.upc.edu/

 

 

Recursos per a la recerca:

Guia de recursos d'informació per a investigadors. Adreçada als investigadors de l'entorn de Camins realitzada en col·laboració amb la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF).

 

 

Entorns TIC de recerca. Càlcul intensiu i computació d'alt rendiment.

 

 

Serveis web. Diferents possibilitats de disposar d'un espai web per publicar informació sobre les activitats docents, de recerca i gestió a disposició dels col·lectius i grups de l'àmbit Camins.

 

 

 

Allotjament Web: s'ofereixen diferents modalitats d'allotjament de pàgines web estàtiques i dinàmiques segons les necessitats.

 

 

Pàgines web PDI: allotjament de pàgines web personals pel PDI de l’àmbit de Camins on publicar informació relacionada amb la seva activitat docent, investigadora i de gestió..

 

 

Compres TIC. Consultoria i assessorament per a l'adquisició d'equips TIC.

 

 

 

Serveis multimèdia:

Suport audiovisual. Per a la utilització dels equipaments audiovisuals presents als diversos espais de l'Àmbit de Camins.

 

 

Producció audiovisual. Servei de gravació, producció i publicació de vídeos docents, recerca o de suport a la gestió.

 

 

Camins3DLab. Servei de suport a la fabricació digital, prototipatge i impressió 3D en l’àmbit de l’enginyeria de Camins.

 

Blog d'impressió 3D

 

Creació de gràfics i imatges. Servei de disseny i creació de gràfics i figures amb finalitats docents, de recerca i de gestió.

 

 

Reportatges fotogràfics. Servei de disseny i creació de gràfics i figures amb finalitats docents, de recerca i de gestió.

 

 

Videoconferència. Espais equipats amb sistemes que permeten la realització de videoconferències.

 

 

 

 

Suport TIC

Atenció a l'usuari: Per qualsevol consulta, petició o incidència podeu contactar amb CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de Camins) a través dels nostres canals d'atenció: