CaminsAULES

Servei d'emmagatzemament per a la docència

CaminsAULES és un servei d'emmagatzemament que s'ofereix a la docència de l'àmbit Camins.

Aquest servei ofereix un espai per fitxers allotjat a servidors gestionats per CaminsTECH. L'estudiantat i el professorat poden emmagatzemar arxius a través d'una unitat personal de xarxa que tenen disponible des dels ordinadors de les aules informàtiques (unitat P:) o des de la seva estació de treball personal del professorat (unitat O:). Es recomana emmagatzemar els treballs realitzats en aquest espai personal, ja que periòdicament es fan còpies de seguretat de totes les dades emmagatzemades en el servei. També hi ha la possibilitat d'accedir a aquests fitxers a través de la pàgina web https://caminsaules.upc.edu.  

FAQ de CaminsAULES

Característiques del servei

  • Identificació amb les credèncials UPC (nom.cognom)
  • Unitat personal (P): el servei CaminsAULES ofereix un espai de 25 GB per a dades personals (en el cas d'accés des d'una estació de treball del professorat és la unitat O:).
  • Unitat de compartició de programari (S): s'ofereix un espai al professorat per a la instal·lació i compartició de programari per a la docència.

Sol·licitar el servei

Els alumnes es donen d'alta automàticament en el servei quan es matriculen i el professorat quan té assignada docència a l'Escola. L'alta es fa efectiva en el sistema l'endemà (de la matrícula o de l'assignació).