FAQ - Aules informàtiques i laboratoris TIC

Si necessiteu fer una connexió per Escriptori Remot des del PC de l’aula a un PC de despatx, caldrà que utilitzeu UPCLink. L’ordinador ja té instal·lat el software “F5 Access” i configurada la VPN UPCLink. Per tant, caldria seguir aquests passos:

  1. Obrir el programa “F5 Access” i validar-se amb les credencials UPC.

  2. Obrir el programa “Connexió a escriptori remot” (RDP) i introduir l’adreça IP de l’ordinador del despatx.

  3. Iniciar sessió a l’ordinador del despatx amb l’usuari “DOMINICAMINS\nom.cognom” i les credencials UPC.

Per tal de poder donar suport als estudiants durant una classe presencial o on-line, sense necessitat d'interacció personal, el professor pot utilitzar l'eina Chrome Remote Desktop per connectar-se remotament a l'ordinador de l'estudiant. Podeu veure aquí com fer-ho.