Innovació docent

Impulsem i facilitem l'ús de la tecnologia en projectes de docència
  • Acompanyem als professors i investigadors en l'ús de tecnologies educatives.
  • Oferim suport tecnològic en l’elaboració i definició de projectes d’innovació docent.
  • Analitzem i dissenyem eines específiques i innovadores.
  • Facilitem el treball en equip a l'aula mitjançant la utilització d'eines col·laboratives.
  • Produïm i donem visibilitat a materials docents multimèdia i recursos didàctics de suport digital

Convocatòria d'ajuts per a projectes de millora de la docència

Anualment l'Escola de Camins publica una convocatòria per donar suport a les iniciatives de millora de la docència. Es tracta d'una convocatòria àmplia on s'inclou des de l'elaboració de material docent, projectes d’espais virtuals d’aprenentatge, fins a la implementació i manteniment d’estratègies docents.

Projectes d'innovació docent

Gener 2018
Ignasi Casanova

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d’autoaprenentatge i comunicació en l’assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d’Enginyeria Civil. 

Rolando Chacón

El projecte Camins Makers sorgeix com un projecte de millora a la docència en el curs 2014-2015. L'objectiu principal ha estat el d'explorar les possibilitats de l'experimentació a baix cost en l'àmbit de l'enginyeria civil. Amb les beques concedides s'han obtingut resultats molt satisfactoris en l'experimentació orientada a la dinàmica estructural en el Laboratori de Models reduïts de l'Escola.

Andreu Codina Mendoza, Albert Creus Mir, Àlvar Garola Crespo, Ester Pujadas Gispert, Jordi Poblet Puig, M. Àngels Puigví Burniol, Patricia Pardo, Rosa Estela Carbonell, Rolando Chacón, Susanna Valls del Barrio
Rosa Estela Carbonell

Un dels projectes innovadors que s'han executat el curs 2015-2016 a l'assignatura de Càlcul del Grau d'Enginyeria Civil, ha estat el que hem anomenat "test ràpid" a les aules. Consisteix en preparar un test a moodle Atenea que els estudiants han respost amb els seus telèfons mòbils, tablets o bé ordinadors particulars. Aquest test permet introduir la classe fent un resum previ dels coneixements que ja s'han impartit a l'aula. Com els resultats del test s'obtenen inmediatament es poden discutir les respostes dels estudiants i això contribueix a la millora del seu aprenentatge.

 

Setembre 2015 - Abril 2016
Albert Terrones, Oriol Teixidó, Rolando Chacón

L'experimentació a baix cost s'ha vingut desenvolupant de manera considerable darrerament. L'escola porta diversos laboratoris i diverses assignatures a on es desenvolupen mesures experimentals que desitjablement s’han d’emmagatzemar de manera continua. Els núvols oberts d’emmagatzematge de dades son ideals quan es tracta de vincular eines obertes de programació, de monitorització i d’utilització de dades.