Vídeos pel MOOC "El lenguaje de la Ingeniería"

Per començar amb seguretat una titulació d'enginyeria

La Sotsdirecció d’Innovació Docent de l'Escola, coordina un curs MOOC (Massive Open Online Course)  anomenat "El lenguaje de la Ingeniería" i que compte amb la participació tant de professors i professores de l’Escola d'Enginyeria de Terrassa com de l’Escola de Camins. Es tracta d'un curs de marcat caràcter transversal, pensat per facilitar als estudiants que inicien estudis universitaris l’aprenentatge de les assignatures que formen les matèries bàsiques i comunes de les diferents titulacions universitàries en Enginyeria.

Un dels elements més importants dels cursos d'aquest tipus són els vídeos docents que acompanyen als conceptes que s’expliquen en els diferents mòduls, així com del vídeo de presentació i benvinguda del curs. Dins la convocatròria d'innovació docent 2105 es va sol.licitar el suport de becaris per participar en l'elaboració d'aquests continguts que bàsicament es recolzen en el servei MediaTIC així com d'altres continguts com qüestionaris d'avaluació i altres recursos més elaborats per gamificar el MOOC.

 

Andreu Codina Mendoza
Albert Creus Mir
Àlvar Garola Crespo
Ester Pujadas Gispert
Jordi Poblet Puig
M. Àngels Puigví Burniol
Patricia Pardo
Rosa Estela Carbonell
Rolando Chacón
Susanna Valls del Barrio