Formació

El coneixement està en les persones

Promovem sessions formatives i tallers per a l’actualització de coneixements en innovació tecnològica en el marc dels nostres àmbits d'actuació.

Les accions que es programen poden ser iniciativa del nostre equip, fruit de necessitats detectades o poden ser sol·licitades tant pel personal docent i investigador com pel personal d'administració i serveis. L'organització d'aquestes accions ha de recolzar els objectius de docència, recerca i gestió de l'Escola. 

Tipus d'accions:

  • Formació "ad-hoc": Accions formatives a mida, sessions curtes de pràctica, seminaris, tallers o demostracions, adaptades necessitats específiques dels usuaris.
  • Càpsules de coneixements: píndoles d'informació de curta durada.
  • Guies d'ús: preferentment en format audiovisual per l'ús de les eines i els serveis corporatius.

Tots els continguts i la formació són dissenyats i adaptats per tal d’oferir-los en la forma que millor respongui als interessos dels usuaris.

Sessions de formació

Es va fer un seminari d'un dia on es van tractar els temes per tal de poder conèixer i aprofitar els dispositius d'Apple per a les tasques de docència i recerca.

dissabte, 1 febrer, 2014

Es presenta el CaminsOpenCourseWare dins de les jornades dels serveis TIC de la UPC. Aquesta eina està dissenyada per facilitar al professorat la introducció de la informació referent a les assignatures de l'Escola de Camins.

diumenge, 1 desembre, 2013

Es fa una sessió de presentació i formació de l'aplicació Aplec de materials de laboratori. L'objectiu era formar en l'ús i el funcionament d'aquesta eina als membres dels laboratoris dels departaments de l'àmbit de l'Escola.

dimecres, 1 febrer, 2012