Programació experta

Suport a la programació orientada a càlcul intensiu

Assessorem i donem suport en llenguatges i metodologies de programació orientades al càlcul científic a fi d'obtenir el màxim rendiment de les infraestructures de recerca:

  • Assessorem en tècniques de programació i metodologies: optimització i/o paral·lelització de codi, etc.
  • Acompanyem per dissenyar o millorar codis de programació.
  • Donem suport en l’ús de llibreries, compiladors i en general programari especialitzat instal·lat en les nostres infraestructures.
  • Donem suport en l'ús de les cues de batch.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.