Consultoria en tecnologia educativa

Assessorem en l'aplicació de la tecnologia a la docència

Acompanyem al professorat en l'ús eficient de les tecnologies per la docència i l'aprenentatge:

  • Entenem les possibilitats educatives de la tecnologia i recomanem opcions tecnològiques d'acord amb els objectius educatius.
  • Col·laborem en la millora dels materials docents mitjançant la utilització de tecnologies i equipaments multimèdia (vídeos MediaTIC, clickers, eines de presentació, videoconferència, animacions, activitats interactives, ...).
  • Donem suport en l'ús de les plataformes docents (Camins OpenCourseWare, Campus Digital, ...).
  • Assessorem en el disseny i creació d'activitats docents innovadores.
  • Realitzem sessions de formació.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.