Aplec de materials de laboratori

Per una gestió sostenible dels materials de laboratori

Projecte de desenvolupament d'un aplicatiu accessible via Web per facilitar la gestió dels materials aplegats en espais exteriors dels edificis dels departaments de l'Escola  d’acord amb les necessitats dels mateixos. L'objectiu del projecte és donar suport tant a la classificació i recollida de material, com a la recollida selectiva de residus seguint amb la línia establerta al Pla UPC Sostenible 2015.

En col.laboració amb:

  • Laboratori d’Hidràulica i Marítima (Dept. EHMA)
  • Laboratori de Materials de la Construcció (Dept. EC)
  • Laboratori de Camins (Dept. ITT)
  • Laboratori de Tecnologia d’Estructures (Dept. EC)
En funcionament des de Març 2011