Camins Makers

Fabricació digital orientada a l'Enginyeria Civil

El projecte Camins Makers sorgeix com un projecte de millora a la docència en el curs 2014-2015. L'objectiu principal ha estat el d'explorar les possibilitats de l'experimentació a baix cost en l'àmbit de l'enginyeria civil. Amb les beques concedides s'han obtingut resultats molt satisfactoris en l'experimentació orientada a la dinàmica estructural en el Laboratori de Models reduïts de l'Escola. Igualment, s'han desenvolupat 4 treballs finals de grau i màster i s'han acollit 4 estudiants Erasmus (Sheffield i París) que han contribuït de manera considerable al desenvolupament del laboratori i les noves metodologies.

En aquest segon curs, el projecte persegueix ampliar el seu àmbit d'aplicació a altres assignatures orientades al càlcul d'estructures, com són: Edificació, Formigó Armat, Disseny Sismoresistent, Metàliques, Dinàmica Estructural i igualment, als TFG que puguin sorgir amb el col·lectiu dels professors de l'equip. S'ha realitzat una inversió considerable en equips de baix cost (plaques Arduino, sensors, cables, actuadors) a la que es pot treure un partit considerable a través de beques d'aprenentatge. Es compta a més amb un espai de l'Escola on els estudiants poden treballar còmodament i amb un "know how" que pot generar molts beneficis docents a molts altres àmbits de l'Escola.

 

 

Rolando Chacón