Projecte d’autoaprenentatge i comunicació

Suport multimèdia en projectes d'innovació docent

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d’autoaprenentatge i comunicació en l’assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d’Enginyeria Civil. 

Els vídeos corresponen a una activitat que han de desenvolupar els estudiants i que consiteix en elaborar un treball de final de curs, sobre un tema no tractat a classe formalment amb el guiatge del professor de l'assignatura. Aquest projecte està orientat a la utilització de les xarxes socials, és a dir, youtube (vídeo de entre 5 i 10 minuts), facebook, twitter i instagram (amb referències creuades).

 

Gener 2018
Ignasi Casanova