Guia de recursos d'informació per a investigadors

Recull de recursos i serveis de la BRGF adreçats a investigadors

Guia de recursos i serveis informacionals especialment adreçada als investigadors de l'entorn de Camins realitzada en col·laboració amb la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF):

 • FIBRA: Facilitador d'Indicadors Bibliomètrics i Recursos per a l'Avaluació, ofereix informació per a l'avaluació i acreditació de l'activitat científica als investigadors/es de la UPC.
   
 • PUBLICA:  Portal per informar a la comunitat dels recursos que la universitat  posa al seu abast quan a l’edició i publicació dels seus treballs acadèmics i de recerca.
  • Com i on publicar.
  • Publicació en accés obert.
  • Publicació en obert dels resultats de la recerca finançada en el marc de:
  • Assessorament en la tria de revistes per a publicar en accés obert. Per sol.licitar més informació.
  • SEPI: Servei de Propietat intel·lectual.
   Informació bàsica sobre quins són els drets d’autor contemplats a la legislació sobre propietat intel·lectual que permeten als autors i als usuaris de les obres fer-ne un ús correcte tant en la seva creació, com en la consulta, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació de les mateixes.
    
 •  UPCommons: Conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC. A continuació teniu una llista dels dipòsits específics per la recerca:
  • E-Prints: dipòsit institucional que recull documents generats en les activitats de recerca del PDI de la universitat. Lligat a DRAC.
  • Treballs acadèmics: dipòsit institucional allotja els treballs acadèmics finals (projectes/treballs final de carrera/màster, tesines, proves de conjunt, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat.
  • Revistes i Congressos UPC: dipòsit de la UPC que allotja articles de les revistes editades per les diferents unitats de la Universitat, així com les comunicacions, ponències i actes presentades a congressos i jornades organitzades per la UPC.
  • TDX: Tesis doctorals llegides a la UPC i en altres universitats participants en el projecte Tesis Doctorals en Xarxa.
  • Videoteca UPC: Vídeos (presentacions, conferències, tutorials, actes acadèmics, etc.) produïts per diferents centres docents i altres unitats de la UPC.
    
 • Producció científica:
  • DRAC: Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.
  • FUTUR: Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC. Millora de les referències a FUTUR.
  • Revisió de dades bibliogràfiques introduïdes a DRAC pel PDI. Per sol·licitar més informació.
 • Creació de IDs d’autors:
 • Mendeley:  Gestor de referències bibliogràfiques integrat amb bases de dades i catàlegs de la biblioteca, que està tenint una molt bona acollida entre la comunitat investigadora d’arreu del món per les seves característiques avançades de xarxa social. Us permet:
  • Importar documents a la biblioteca personal i organitzar-los afegint etiquetes i creant carpetes.
  • Compartir la recerca: crear grups públics i privats, compartir documents, treball col·laboratiu en la revisió d’articles científics o seguir grups.
  • Incloure citacions a documents Word i generar bibliografies.
  • Crear un perfil personal amb el currículum, publicacions, filiació, etc.
    
 • Servei d'Informació Especialitzada: Cerques complexes d'informació especialitzada sobre qualsevol tema vinculat a la recerca de Camins.
   
 • Sessions formatives a mida sobre eines vinculades a la gestió, publicació i avaluació de la informació vinculada a la recerca. Per sol·licitar més informació.

Podeu consultar tots els serveis oferts per la BRGF de Suport a la Recerca.