Producció audiovisual

Gravació, producció i publicació de vídeos

Servei de gravació, producció i publicació de vídeos docents, recerca o de suport a la gestió.

Característiques del servei

El servei de producció audiovisual dóna suport a la creació de vídeos en l'àmbit de la docència, recerca i promoció en l'àmbit de Camins. Cal tenir en compte, que es prioritzaran els productes la finalitat dels quals sigui la publicació a les diferents plataformes que la universitat posa a disposició de la seva comunitat (Zonavideo UPC, Atenea, Camins OpenCourseWare, etc.).

En tots els casos, des de CaminsTECH us assessorarem sobre la millor solució per a cada projecte. En aquest sentit, us guiarem sobre l'elecció de la millor estructura  del vídeo, sobre les eines visuals disponibles, i sobre la possibilitat de gravació al plató, a interiors (per exemple a laboratoris) o a exteriors.

El plató de gravació de CaminsTECH es troba ubicat al soterrani de l'edifici A2 del Campus Nord. Aquest espai permet la utilització de recursos i eines per a la integració de gràfics i presentacions dins dels mateixos vídeos.

Recursos audiovisuals

Entre altres opcions, des de CaminsTECH us oferim la possibilitat d'utilitzar diversos recursos audiovisuals, per exemple els següents:

Integració Lightboard

El Lightboard es basa en la utilització una pissarra de vidre il·luminada que permet l'escriptura en vertical on els textos brillen davant vostre. A més a més, el sistema permet la integració de gràfics que apareixen al vostre davant. Podeu trobar més informació a https://lightboard.info.

Integració Chroma

El Chroma es basa en la utilització d'un fons verd que permet la substitució del fons per imatges, gràfics o vídeos, aconseguint d'aquesta forma una composició on s'integra el ponent i la informació de suport, per exemple, una presentació. Podeu trobar més informació a https://ca.wikipedia.org.

Gravacions en exteriors i laboratoris de recerca

Des del servei de producció audiovisual s'ofereix la possibilitat de gravar imatges a l'exterior o a laboratori. Aquest tipus d'imatges es poden integrar en el mateix vídeo mitjançant informació textual o a través de diversos recursos audiovisuals.

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual del producte realitzat correspon a la persona o les persones que apareixen a la gravació. Aquestes persones podrà decidir el nivell de difusió de la imatge. En qualsevol cas, les persones que participin en la gravació hauran de signar la corresponent autorització.

 

Digitalització de formats analògics

En cas que disposeu de vídeos docents o de recerca en format analògic (VHS o Hi8) poseu-vos en contacte amb nosaltres i us facilitarem les eines per realitzar la conversió d'aquests elements a format digital.