Allotjament Web

Aquest servei ofereix dues modalitats:

1. Servei bàsic d'allotjament web ofert per CaminsTECH:

Un espai on l’usuari podrà posar les seves pàgines estàtiques HTML o una plataforma wordpress. L’usuari és el responsable de l’actualització dels continguts. Des de CaminsTECH ens encareguem del manteniment de la plataforma i de les seves actualitzacions. 

Condicions d’ús del servei*

  • Continguts autogestinables pels propietaris del lloc.
  • Tramitació dels dominis @upc.edu
  • Eines i estadistiques per monitoritzar i analitzar l'accés i ús dels llocs web.
  • Còpia de seguretat diaria de les dades
  • Administració de la plataforma i el manteniment preventiu i evolutiu està inclòs en el servei

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

2. Servei avançat d’allotjament web per pàgines dinàmiques ofert per la UPC:

Servei bàsic d’allotjament web  que s’ofereix a nivel UPC fuit d 'un acord de prestació de serveis signat entre la UPC i UPCnet. Aquest servei està allotjat en un servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP). Les aplicacions instal·lades seran administrades per l’usuari i hauran de mantenir-les actualitzades en tot moment per evitar problemes de seguretat.

Condicions d’ús del servei

Consulteu a descripció i les condicions d’ús d’aquest servei: https://www.upc.edu/comunicacio/ca/serveis-web/allotjament-webs