CaminsWS

Configuració d'estació de treball PDI/PAS de Camins

CaminsWS (CaminsWorkStation) és la configuració per les estacions de treball de PDI i PAS de l'Àmbit Camins. Aquesta configuració conté el sistema operatiu i totes les aplicacions ofimàtiques i de sistema per tal de poder desenvolupar les tasques essencials que es realitzen en el marc de la docència, recerca i gestió. A més inclou el servei d'emmagatzemament CaminsFILES.

El servei ofereix una configuració model per ordinadors de sobretaula i portàtils basada en Windows 10 o Windows 11 (CAT/CAST/ENG). La imatge aplicada disposa de les aplicacions ofimàtiques més habituals (Office, Navegadors, Acrobat, etc.) i ofereix les darreres versions de les aplicacions que es disposen a nivell corporatiu de Camins i UPC. S'inclou un software d'inventari i un d'assistència remota per facilitar la resolució d'incidències. Les estacions de treballs amb configuració CaminsWS disposen de connectivitat a la xarxa UPC utilitzant adreçament privat i diposen de suport complert sobre la configuració establerta i en incidències de xarxa.

FAQ de CaminsWS

Condicions d’ús del servei*

El servei CaminsWS s’ofereix exclusivament per a ordinadors de l’Àmbit Camins. A més, l’accés a la configuració vindrà donada per les característiques tècniques de l’equip a desplegar.

Per a equipament existent

S’intentarà adequar la configuració CaminsWS als equips que encara estiguin en la seva vida útil sempre i quan:

  • Les especificacions hardware siguin compatibles amb la configuració (Processador Intel Core i3/i5/i7/i9 o equivalent AMD, 4 GB de memòria RAM i 240 GB de disc dur).
  • Hi hagi disponibilitat de controladors compatibles de tots els components de l’equip.
  • L’equip disposi de llicència del sistema operatiu Windows (OEM o retail) que permeti instal·lar la nostra configuració, en compliment amb la llicència de Microsoft Licensing Campus.

Per a equipament nou

Es podrà instal·lar la configuració de CaminsWS en equips homologats comprats a través del procediment de compres TIC de la UTGAC, que es detalla aquí.

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.