CaminsFILES

Servei d'emmagatzemament pel lloc de treball

CaminsFILES és un servei d'emmagatzemament que s'ofereix a les estacions de treball de recerca i gestió de l'Àmbit Camins.

Aquest servei ofereix un espai allotjat a servidors gestionats per CaminsTECH. Els usuaris poden emmagatzemar arxius a través de les unitats de xarxa que tenen disponibles des de la seva estació de treball. S'ofereix accés a una unitat per espai personal de dades (P) i a unitats de treball en grup pels membres d'un mateix equip/unitat/secció. Es fan còpies de seguretat de totes les dades emmagatzemades en el servei. Hi ha la possibilitat d'accedir a través de la pàgina web https://caminsfiles.upc.edu. Des de l'estació de treball configurada amb aquest servei es dona també accés a les impressores i als escàners en xarxa existents a la unitat o la secció.

FAQ de CaminsFILES

Característiques del servei

  • Identificació amb les credèncials UPC (nom.cognom)
  • Unitat personal (P):  El servei CaminsFILES ofereix un espai de 100 GB per dades personals.
  • Unitat comú temporal (T): Espai compartit per dades temporals per cada unitat/secció. Les dades emmagatzemades en aquest espai s'esborraran automàticament quan no s'hagin modificat en 60 dies.
  • Unitat de Grup (N): S'ofereix un espai per l'emmagatzemament de dades pels grups de treball, grups de recerca o grups de gestió del DECA/UTGAC. Es disposa de 500 GB per cada grup. En cas de necessitar més espai podeu contactar amb el Serveis TIC.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.