FAQ - CaminsFiles

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

Cal que ho facis des de l'aplicació de canvi de contrasenya de CaminsTECH. En cas de tractar-se d'un usuari amb credencials UPC caldrà esperar al dia següent per a què es faci efectiu el canvi a CaminsFiles.

Des de l'estació de treball puc accedir a:

 • Unitat personal (P): Espai de 5GB per dades personals.
 • Unitat comú temporal (T): Espai compartit per dades temporals per cada unitat/secció. Les dades emmagatzemades en aquest espai s'esborraran automàticament quan no s'hagin modificat en 60 dies.
 • Unitat de software (S): Repositori de software.
 • Unitats de grup (N:\NomGrup): Espai per dades de treball en grup (en funció dels recursos d'emmagatzemament dels que disposa cada grup/unitat/secció).
 • Unitat d'accés global (N): Des d'aquesta unitat es pot accedir a tots els recursos anteriors en forma de carpetes.
 • Escàners en xarxa (N:\Escaner): Carpeta on es dipositen els documents que s'escanejen als escàners en xarxa.
 • Impressores en xarxa: Impressores de la unitat/grup/secció.

Al servei CaminsFILES s'accedeix des de les estacions de treball de l'Àmbit Camins. També es pot accedir al fitxers via web.

Per accedir al servei s'ha d'utilitzar l'usuari i la contrasenya UPC. L'estació de treball es connecta al domini Windows Dominicamins i té accés als recursos oferts (carpetes, impressores,...).

És possible configurar l'accés als recursos de CaminsFILES de manera similar a com es fa des de les estacions de treball corporatives. Aquesta configuració aplica a sistemes operatius Windows 7 o superior en les següents casuístiques:

 • Equips corporatius de l'ambit Camins que no tingui el servei CaminsFILES configurat (no vinculat al DominiCamins).
 • Equips personals connectats des d'ubicacions remotes a travès del servei UPCLink.
 • Equips de personal convidat o visitant que es connecti a la xarxa local de la UPC, Eduroam o remotament a travès de UPCLink.
 • Equips d'altres àmbits de la Universitat que necessitin accés als serveis corporatius de l'àmbit Camins.

El procediment detallat el trobareu aquí.

Cal que obris un navegador i accedeixis a la següent direcció web: https://files.caminstech.upc.edu

El nom d'usuari i la contrasenya són les credencials UPC, és a dir, seran els mateixos que per accedir a la teva estació de treball.

Pots accedir a les mateixes carpetes de CaminsFiles que pots accedir des de la teva estació de treball.

El accés a les carpetes de CaminsFiles és de lectura i escriptura, però l'entorn web no permet editar els documents. La forma de modificar un document és descarregant-lo a local, modificar-lo i tornar-lo a pujar a la mateixa ubicació.

Si, però cal fer-ho a través del navegador web del dispositiu mòbil accedint a l'adreça https://files.caminstech.upc.edu

L'accés des de les apps mòbils no està disponible. 

 

Clicant aquí trobareu el manual de com configurar l'accés a les unitats de xarxa de CaminsFILES per a estacions de treball amb Linux.

És possible configurar l'accés als recursos de CaminsFILES des d'una estació de treball macOS, de manera similar a com es fa des de les estacions de treball corporatives. Aquesta configuració aplica a sistemes operatius MacOSX 10.4 (Tiger) i posteriors.

Clicant aquí accedireu al manual on es detalla el procediment de configuració i accés.