Com accedeixo al servei CaminsFILES?

Al servei CaminsFILES s'accedeix des de les estacions de treball de l'Àmbit Camins. També es pot accedir al fitxers via web.

Per accedir al servei s'ha d'utilitzar l'usuari i la contrasenya UPC. L'estació de treball es connecta al domini Windows Dominicamins i té accés als recursos oferts (carpetes, impressores,...).