A quins recursos em dona accés el servei CaminsFILES?

Des de l'estació de treball puc accedir a:

  • Unitat personal (P): Espai de 5GB per dades personals.
  • Unitat comú temporal (T): Espai compartit per dades temporals per cada unitat/secció. Les dades emmagatzemades en aquest espai s'esborraran automàticament quan no s'hagin modificat en 60 dies.
  • Unitat de software (S): Repositori de software.
  • Unitats de grup (N:\NomGrup): Espai per dades de treball en grup (en funció dels recursos d'emmagatzemament dels que disposa cada grup/unitat/secció).
  • Unitat d'accés global (N): Des d'aquesta unitat es pot accedir a tots els recursos anteriors en forma de carpetes.
  • Escàners en xarxa (N:\Escaner): Carpeta on es dipositen els documents que s'escanejen als escàners en xarxa.
  • Impressores en xarxa: Impressores de la unitat/grup/secció.