Puc fer modificacions als documents de CaminsFILES via web?

El accés a les carpetes de CaminsFiles és de lectura i escriptura, però l'entorn web no permet editar els documents. La forma de modificar un document és descarregant-lo a local, modificar-lo i tornar-lo a pujar a la mateixa ubicació.