CaminsFILES

Servei d'emmagatzemament pel lloc treball

CaminsFILES és un servei d'emmagatzemament que s'ofereix a les estacions de treball de docència, recerca i gestió de l'Àmbit Camins.

Aquest servei ofereix un espai allotjat a servidors gestionats per CaminsTECH. Els usuaris poden emmagatzemar arxius a través de les unitats de xarxa que tenen disponibles des de la seva estació de treball. S'ofereix accés a una unitat per espai personal de dades (P) i a unitats de treball en grup pels membres d'un mateix equip/unitat/secció. Es fan còpies de seguretat de totes les dades emmagatzemades en el servei. Hi ha la possibilitat d'accedir via web a la unitat personal i en mode lectura a les unitats de treball en grup. Des de l'estació de treball configurada amb aquest servei es dona també accés a les impressores i als escàners en xarxa existents a la unitat o la secció.

Característiques del servei:

 • Identificació amb les credèncials UPC (nom.cognom)
   
 • Unitat personal (P):  El servei CaminsFILES ofereix un espai de 100 GB per dades personals.
   
 • Unitat comú temporal (T): Espai compartit per dades temporals per cada unitat/secció. Les dades emmagatzemades en aquest espai s'esborraran automàticament quan no s'hagin modificat en 60 dies.
   
 • Unitat de Grup (N): S'ofereix un espai per l'emmagatzemament de dades pels grups de treball, grups de recerca o grups de gestió del DECA/UTGAC. Es disposa de 500 GB. En funció de les necessitats de cada grup, en cas de necessitar més espai podeu contactar amb el Serveis TIC.

Col·lectiu que hi pot accedir

 • PDI
 • PAS

Com sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

Més informació

Per informació sobre el servei consulteu les FAQ de CaminsFILES.