Què és el software d'assistència remota?

En la configuració CaminsWS s'inclou el software d'assitència remota TeamViewer. Aquest producte permet, sempre amb autorització i confirmació prèvies per part vostra, que el personal tècnic de CaminsTECH es connecti al vostre ordinador per tal de d'ajudar-vos en la resolució d'incidències que es puguin resoldre remotament. Us apareixerà com una icona al escriptorio anomenada TeamViewer UPC.