Què és el software d'inventari?

Amb la configuració CaminsWS s'inclou el software d'inventari OCS Inventory. Aquest programa recull la informació del maquinari i programari del vostre ordinador, d'aquesta manera permet tenir la informació actualitzada i incorporar-la al servei EquipsTIC de la UPC (sistema de gestió d'inventari de l'equipament informàtic de les unitats de la UPC que cal mantenir actualitzat i és imprescindible per la gestió d'avaries d'ordinadors en garantia o en manteniment).