Blog impressió 3D

27/06/2019
Seyedmilad Komarizadehasl

Temps de fabricació: 41 minuts
Motivació: Generació d’eines de laboratori a mida per recerca i/o per treballs acadèmics
Responsable: José Turmo

L’element imprès serveix per fixar i immobilitzar diferents tipus de dispositius (transductors de desplaçament, clinòmetres, acceleròmetres), es fa servir per la realització d’una campanya per estu

13/11/2018
Juan Pedro Martín

Temps de fabricació: 200 hores 12 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Juan Pedro Martín

Es tracta d’un model físic a escala 50 de l’obra de l’assut mòbil de l’Ebre a Saragossa. Aquest assut va ser construït per a la Expo 2008 amb la funció de fer possible la navegació d’esbarjo.

18/07/2018
Saray Martinez

Temps de fabricació: 20 hores 32 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Rolando Chacón

La descripció de modes d'abonyegament en peces comprimides es fonamental en l’anàlisi avençat d’estructures metàl·liques, especialment les anomenades “Thin-Walled”.

20/06/2018
Adrià Yagüe

Temps de fabricació: 167 hores 19 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Climent Molins Borrell

A fi de mostrar als estudiants de l’assignatura Energies Marines Renovables com són les plataformes flotants per a aerogeneradors marins, es va decidir fer aquesta maqueta a escala del prototip del

21/11/2017
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 18 hores 16 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

La peça impresa és una il·lustració idònia de la descripció dels diferents components d’una unió

15/11/2017
Judith Xarles

Temps de fabricació: 2 hores 43 minuts
Motivació: Generació d’eines de laboratori a mida per recerca i/o per treballs acadèmics.
Responsable: Martí Sánchez-Juny, Rolando Chacón

Peça auxiliar per un muntatge d’un assaig en el canal hidràulic. La peça té com a objectiu encastar un sensor d’ultrasons que es connecta a un Arduino UNO mitjançant un cable.

10/07/2017
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 21 hores 36 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

La peça impresa és una il·lustració idònia de la descripció dels diferents components d’una unió metàl·lica.

22/05/2017
Raul Giménez

Temps de fabricació: 29 hores 58 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

La descripció dels diferents components d’una unió metàl·lica es pot il·lustrar de manera idònia amb una peça impresa.

13/01/2017
Máté Szedlák

Temps de fabricació: 85 hores 3 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

Treball presentat per un estudiant d’Erasmus titulat: “Real time model updating anaylsis in trusses using digital fabrication”.

21/05/2015
Joan Morató / Zheyu Zhou

Temps de fabricació: 26 hores 49 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

Una de les primeres proves en l'ús de sensors, BIM i impressió 3D.