Cons de transició entre canonades de diferents diàmetres

dimarts, 20 octubre, 2020
Raúl Giménez
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
19,2 cm (alt) x 14,91 cm (ample) x 14,71 cm (fons)

Temps de fabricació: 
2 dies 4 hores 41 minuts

Motivació: 
Recerca/Docència

Responsable: 

 

Instal·lació per a calcular el buidat d’un dipòsit en el temps.

La instal·lació consta de un tub de metacrilat (DN 134 i una longitud de 2005 mm) que fa la funció de dipòsit, una transició (Peça 1) a una canonada de PVC DN 32, una transició (Peça 2) a una canonada de PVC DN 75, un cabalímetre electromagnètic DN 75, una vàlvula de papallona i una darrera vàlvula de comporta.

Resum de les peces i temps de fabricació:

  • Peça 1: 19,2 cm (alt) x 14,91 cm (ample) x 14,71 cm (fons). 1 dia 10 hores 29 minuts
  • Peça 2: 13,39 cm (alt) x 8,1 cm (ample) x 8,1 cm (fons). 18 hores 12 minuts