Dodecaedre inscrit en un cub

divendres, 15 octubre, 2021
Mario Fernández
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
7,50 cm (alt) x 7,50 cm (ample) x 7,50 cm (fons)

Temps de fabricació: 
18 hores 17 minuts

Motivació: 
Docent

Responsable: 

 

Material docent complementari en les assignatures de Geometria descriptiva i Tècniques de Representació. Temes de políedres.

És un dodecaedre plegable i el seu hexaedre complementari. Junts formen un cub. Cada un d'ells està format per vuit parts plegables i unides amb cinta adhesiva. La relació geomètrica entre la aresta del hexaedre és igual a la distància entre arestes oposades del dodecaedre.

El dodecaedre està inscrit en un cub, de tal manera que 12 dels seus 20 vèrtexs (6 arestes del dodecaedre), són al centre de les 6 cares del cub que ho circumscriu de manera que aquestes arestes són perpendiculars entre elles.

Els 8 vèrtexs restants del dodecaedre formen un cub concèntric i interior amb cares paral·leles a l'inicial, on la seva aresta és igual a la diagonal d'una de les cares del dodecaedre.

Per fer el model s’han utilitzat varies peces enganxades.

Resum de les peces i temps de fabricació:

  • 8 x peça 1: 3,76 cm (alt) x 3,76 cm (ample) x 3,74 cm (fons). 10 hores 52 minuts
  • 8 x peça 2: 3,74 cm (alt) x 3,74 cm (ample) x 3,74 cm (fons). 7 hores 25 minuts