Tensions tangencials

divendres, 24 gener, 2020
Raúl Giménez
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
0,4 cm (alt) x 20 cm (ample) x 4 cm (fons)

Temps de fabricació: 
20 hores 56 minuts

Motivació: 
Docent

Responsable: 

 

La idea és poder mostrar amb models senzills la importància de les tensions tangencials en la rigidesa de les estructures. Una biga amb secció transversal de gruix dues unitats és molt més rígida que dues bigues superposades amb secció transversal de gruix una unitat cadascuna.

  • Peça 2mm: 0,2 cm, 20 cm, 4 cm. 4xPeça 2mm: 10 hores 44 minuts
  • Peça 4mm: 0,4 cm, 20 cm, 4 cm. 2xPeça 4mm: 10 hores 12 minuts