Model a Escala d’Assaig de Pòrtic d’Acer Inoxidable

dimecres, 19 juny, 2019
Rolando Chacón / Raúl Giménez
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
17,59 cm (alt) x 6,65 cm (ample) x 48,76 cm (fons)

Temps de fabricació: 
22 hores 55 minuts

Motivació: 
Recerca

Responsable: 

 

Els assajos de pòrtics en acer inoxidable fets a l’Escola de Camins són els primers que es van fer a nivell mundial. Es tracta d’un muntatge inèdit amb càrregues verticals i horitzontals aplicades mitjançant recolzaments lliscants. El model 3D sintetitza l’assaig i permet fer divulgació de les tasques de recerca realitzades.

La impressió consisteix en una reproducció del pòrtic, dels aparells de recolzament, del gat hidràulic i dels elements bàsics d’arriostrament durant l’assaig

Per fer el model s’han utilitzat varies peces enganxades.

Resum de les peces i temps de fabricació: 22 hores 55 minuts

 • Placa guia gat horitzontal: 0,6 cm (alt) x 4,83 cm (ample) x 4,83 cm (fons). 1 hora 10 minuts
 • Ancoratge 1 gat hidràulic: 9,45 cm (alt) x 1,61 cm (ample) x 1,54 cm (fons). 1 hora 22 minuts
 • Gat hidràulic: 6,59 cm (alt) x 1,33 cm (ample) x 1,33 cm (fons). 1 hora 45 minuts
 • Ancoratge 2 gat hidràulic: 2,77 cm (alt) x 1,91 cm (ample) x 1,54 cm (fons). 1 hora
 • 2xPatí: 0,35 cm (alt) x 6,65 cm (ample) x 4,03 cm (fons). 52 minuts
 • 4xanclaje patí: 0,59 cm (alt) x 4,83 cm (ample) x 4,83 cm (fons). 7 minuts
 • 4xplacas ancoratge patí: 0,28 cm (alt) x 0,77 cm (ample) x 0,77 cm (fons). 12 minuts
 • 4xrosques ancoratge patí: 0,63 cm (alt) x 0,45 cm (ample) x 0,38 cm (fons). 9 minuts
 • Biga carregador 3000: 1,54 cm (alt) x 0,21 cm (ample) x 21,3 cm (fons). 3 hores 38 minuts
 • Cèl·lula de carga horitzontal: 1,12 cm (alt) x 0,21 cm (ample) 1,54 cm (fons). 20 minuts
 • 8xtornillos ancoratge cèl·lula de carga horitzontal: 0,45 cm (alt) x 0,19 cm (ample) x 0,16 cm (fons). 4 minuts
 • Biga carregador 1600: 11,27 cm (alt) x 2,1 cm (ample) x 1,54 cm (fons). 3 hores 26 minuts
 • Cèl·lula de carga vertical: 1,26 cm (alt) x 1,85 cm (ample) 1,85 cm (fons). 1 hora 3 minuts
 • 10xtornillos ancoratge cèl·lula de carga vertical: 0,59 cm (alt) x 0,19 cm (ample) x 0,16 cm (fons). 5 minuts
 • 2xPerfil lateral pòrtic: 14,75 cm (alt) x 1,54 cm (ample) x 1,82 cm (fons). 4 hores 31 minuts
 • Perfil superior pòrtic: 0,7 cm (alt) x 15,6 cm (ample) x 25,37 cm (fons). 2 hores 44minuts
 • 2xPlaca superior pòrtic: 0,1 cm (alt) x 3,08 cm (ample) x 3,08 cm (fons). 27 minuts