Entorns TIC de recerca

Càlcul intensiu i computació d'alt rendiment

L'Escola de Camins i els Departaments del seu àmbit, han proporcionat històricament suport computacional a la seva comunitat científica, sobretot pel que fa al disseny, administració i manteniment de les infraestructures de supercomputació i programari associat.

Oferim la possibilitat d'executar aplicacions científiques i docents en màquines dissenyades específicament per a tal propòsit i disposem de les infraestructures necessàries i els recursos humans especialitzats per administrar-los. En aquests entorns de computació d'alt rendiment, els nostres investigadors poden executar càlculs intensiu en memòria i capacitat de procés així com simulacions i anàlisis de problemes complexos. 

En l'actualitat, administrem, configurem i donem suport a:

  • Entorns de càlcul intensiu i clústers de servidors per la computació d'alt rendiment.

  • Infraestructures de recerca dels diferents departaments i grups.

  • Laboratoris específics de recerca.

  • Suport en el emmagatzemament, tractament, visualització, representació massiva de dades i de resultats.

  • Software de sistemes, eines i aplicacions per la recerca.

  • Programari científic específic.

  • Programació experta.

  • Tendències en arquitectures de supercomputació i clústers.

Així mateix també assessorem sobre l'optimització dels recursos de càlcul que siguin propietat i estiguin gestionats per altres grups de recerca de l'àmbit de l'Escola de Camins.

Entorns TIC de recerca de l'àmbit de Camins:

Condicions d’ús del servei

Contacteu amb nosaltres per conèixer les condicions d'ús del servei.

Sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.