Creació de gràfics i imatges

Recursos gràfics

Servei de disseny i creació de gràfics i figures amb finalitats docents, de recerca i de gestió.

Aquest servei ofereix, mitjançant la utilització de programari i eines especialitzades, el disseny i creació de diversos tipus productes gràfics. Per exemple:

  • Creació de continguts docents
  • Creació de figures per exàmens
  • Creació de pòsters científics
  • Creació de plànols d'edificis i projectes remodelació

I, en general, qualsevol producte l'objectiu del qual compleixi amb la finalitat del servei. En aquest sentit, l'àmbit d'aplicació són eines de disseny gràfic, eines CAD o de modelatge 2D/3D.