Creació de material audiovisual dins de la tesi doctoral

Expertesa multimèdia aplicada a la recerca

Gravació i edició de les diverses campanyes experimentals dins de la tesis doctoral «Refuerzo por recrecido de regiones "D" en estructuras de hormigón: análisis experimental» realitzada per Raul Menduiña Montero i supervisada pels professors Antonio Marí Bernat i Jesus M.Bairán García.

 

Octubre 2013 - Juny 2014
Raul Menduiña Montero
Jesus M.Bairán García
Antonio Marí Bernat