Camins3DLab

Modelatge i impressió 3D aplicats a la docència i la recerca

Servei de suport a la fabricació digital, prototipatge i impressió 3D en l’àmbit de l’enginyeria de Camins. Aquest servei permet la fabricació digital de prototips a partir del disseny fet per ordinador, la creació de peces auxiliars i models reduïts, etc. per poder aplicar-lo tant a la docència com a la recerca que es du a terme en les unitats i seccions a les que dona suport la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins (UTGAC).

Des de Camins3DLab donem suport al modelatge 3D i la possibilitat d’imprimir en una impressora BCN3D SIGMA.

Blog d'impressió 3D

 

 

Model BCN3D SIGMA

Impressora d'extrussió FDM (Fusion Deposition Modeling) desenvolupada en el Fundació CIM de la UPC.

Disposa de dos extrusors de 0,6 mm. Permet imprimir en dos colors (o un color i material de suport).

Àrea d'impressió:  210mm x 297mm x 210mm

Precisió:  0,05mm - 0,30mm

Materials suportats: PLA ABS PVA HIPS TPE

Diàmetre del filament: 2,85 ± 0,05 mm

Per més informació visiteu la web de Bcn3dtechnologies.

 

 

 

 

 

Per tal d’imprimir a la impressora 3D cal primer fer un model digital 3D de l’objecte. Per això es poden fer servir diferents aplicacions CAD 3D (Solidworks, SketchUp, AutoCAD 3D,...). Des de CaminsTECH us podem resoldre dubtes i donar suport amb el modelatge utilitzant Autodesk Inventor. Amb aquest software es genera un arxiu en format STL que és el format que es necessita a la impressora 3D per imprimir una peça.

El modelatge d’un objecte es pot fer manualment a partir de les mides d’un objecte o bé utilitzant un escàner 3D que retorna un núvol de punts que es pot importar i tractar amb el software de modelatge.

La impressió 3D us permet fer experimentació i obrir noves possibilitats científiques i tecnològiques en producció digital i a totes les seves aplicacions en l’àmbit de l’enginyeria com serien:

- Creació de peces auxiliars que es poden utilitzar en models o estructures físiques construïdes d’altres maneres.

- Creació de models reduïts per reproduir elements a escala i d’aquesta manera poder fer assaigs i estudis amb un cost molt menor de fabricació. Aquestes peces poden ser utilitzades tant per docència (laboratoris, pràctiques, etc.) com per recerca.

- Creació de prototips per veure el producte final i ajudar a avaluar-lo visualment, testejar-lo i revisar que compleix els requisits i les característiques funcionals que se li demanen.

Peça auxiliar modelada per CaminsTECH i utilizada en assaigs de CaminsMakers

Condicions d’ús del servei*

 • El servei d'impressió 3D es pot utilitzar gratuïtament pels usuaris de l'Àmbit Camins fins a un acumulat de 50 cm3 en material a l'any. A partir d'aquest volum caldrà pagar el del cost de les peces.
 • Les tarifes aprovades en el pressupost UPC (pàgina 79) són les següents (preus sense IVA):
  • Per a comunitat Camins (a partir de 50 cm3 l'any): 1€ + 0,15€/cm3
  • Per a comunitat UPC: 1€ + 0,3€/cm3
 • A fi de minimitzar les gestions, el pagament es podrà fer en un únic pagament a final d'any amb el volum de totes les peces impreses.
 • Podeu també comprar filaments dels materials d'impressió que volgueu i utilitzar-los. Els materials necessaris per la impressora BCN3D es poden consultar a la web de BCN3D.
 • Per usuaris de fora de l'àmbit de Camins podeu sol·licitar un pressupost del cost de la peça.

Col·lectiu que hi pot accedir

 • PDI
 • PAS

Com sol·licitar el servei

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

 

Veure l'estat de la meva impressió en 3D